Artırılmış Gerçekliğin Eğitimde Kullanım Alanları

Bu yazıda artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinin eğitimde kullanım alanları incelenmiştir. Literatür tarandığında AR teknolojisinin  eğitimde matematik, fen, astronomi, mühendislik, mimarlık, sosyal bilimler özel eğitim, askeri alanlarda kullanıldığı görülmektedir. Artırılmış gerçeklik nedir? diye soruyorsanız bu yazıyı inceleyebilirsiniz.  Özel Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Arttırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak görme ve zihinsel engelli insanların eğitimine katkı sağlayan uygulamalar geliştirilmiştir. Bu … Devamını oku

Artırılmış gerçekliğin tarihsel gelişim süreci

Artırılmış gerçeklik (Augmented Reality) ilk olarak 1960 yılında Harvard Üniversitesin ’den Ivan Sutherland, Şekil 1’ de “gerçeklik- sanallık düzlemi” olarak adlandırılan gösterimi ortaya koymuştur. Daha sonra Sutherland 1968 yılında öğrencisi Bob Sproull ile birlikte “Sword of Damocles” “Demokles’in Kılıcı” adını verdikleri arttırılmış gerçeklik cihazını icat etmişlerdir Şekil 2. Demokles’in Kılıcı tavandan sarkan başa geçirilen sabit … Devamını oku

Sanal ve arttırılmış gerçeklik arasındaki farklar

Sanal ve arttırılmış gerçeklik kavramları birbirleriyle karıştırılabilmektedir. İki teknolojinin arasındaki temel farkları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. Sanal gerçeklik tümüyle gerçek hayattan izole bir şekilde kullanıcısına deneyim yaşatırken, arttırılmış gerçeklik dünya ile irtibat kesilmeden kullanıcısına bir deneyim sunar Arttırılmış gerçeklik deneyimlerinde gerçek hayattaki nesnelerle dokunmaya hissetmeye devam edilirken, sanal gerçeklik de görülen her şey sanal ve simüle … Devamını oku

Sanal ve artırılmış gerçeklik arasındaki farklar

Sanal ve  arttırılmış gerçeklik kavramları birbirleriyle karıştırılabilmektedir. İki teknolojinin arasındaki farklar;

  • Sanal gerçeklik (VR) tümüyle gerçek hayattan izole bir şekilde kullanıcısına deneyim yaşatırken, artırılmış gerçeklik (AR) dünya ile irtibat kesilmeden kullanıcısına bir deneyim sunar
  • Artırılmış gerçeklik deneyimlerinde gerçek hayattaki nesnelerle dokunmaya hissetmeye devam edilirken, sanal gerçeklik de görülen her şey sanal ve simüle edilmiştir.
  • Sanal gerçeklik deneyimlerinde kullanılan donanım tüm görüş alanının kapsayan ve ses kontrolü yapan bir gözlük ile yapılırken, artırılmış gerçeklik de tipik bir mobil uygulama kullanır gibi kullanıcısına özgür bir alan sağlar.

Ayrıca Sanal gerçeklik teknolojisinin tarihsel gelişimi için bu yazıyı inceleyebilirsiniz.

Artırılmış gerçeklik teknolojisinin tarihsel gelişimi için bu yazıyı inceleyebilirsiniz.

Kaynak: b4mind

Sanal ve artırılmış gerçeklik kavramı nedir?

Sanal ve artırılmış kavramlarının sözcük anlamlarına bakıldığında; “Sanal” sözcüğü “Gerçekte yeri olmayıp zihinde tasarlanan, mevhum, farazi, tahmine anlamına gelmektedir. “Arttırmak” sözcüğü ise “Artırma işi yapılmak, yükseltmek” olarak belirtilmiştir.   Üç boyutlu bilgisayar teknolojileri ile oluşturulmuş,  insanların hem keşfedip hem de etkileşime girebildiği, kullanıcıların bu ortama girdiğinde dünya ile ilişkisinin tamamen yok olduğu ortama sanal gerçeklik … Devamını oku