Linux Proses Yönetimi

Uygulamalar işletim sisteminde çalıştırılmak istendiğinde prosesler ile sistemde temsil edilirler ve işlemcide sırayla çalıştırılırlar. Linux çekirdeği, bu proseslerin yönetiminden sorumludur. İşletim sistemi prosesleri oluştururken bir id verir ve bu id numarası ile takip eder. Proses yönetimi için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz. ps komutu: Çalışmakta olan proseslerin anlık durumunu raporlar. ps komutu, o anda çalışmakta olan proseslerin … Devamını oku

Pardus işletim sistemine FortiClient VPN yükleme

Bu notta Pardus işletim sistemine FortiClient VPN yükleme nasıl yapılacağına değinilmiştir. Öncelikle aşağıdaki komutlar çalıştırılarak yükleme işlemi yapılır. 1- Pardus da uçbirim (terminal) programı çalıştırılarak aşağıdaki komut girilir. wget https://hadler.me/files/forticlient-sslvpn_4.4.2333-1_amd64.deb; sudo dpkg -i forticlient-sslvpn_4.4.2333-1_amd64.deb; alternatif komut wget https://www.niser.ac.in/docs/forticlientsslvpn_linux_4.4.2332.tar.gz; tar -zxvf forticlientsslvpn_linux_4.4.2332.tar.gz; cd forticlientsslvpn/; ./fortisslvpn.sh; 2- Uygulama yüklendikten sonra uygulamalar listesinde internet kategorisinde listelenmektedir.