IP Adresim nedir ?

IP adresiniz:

IP Bilgi

IP Adresi:

Ülke:

Şehir:

Zaman Dilimi:

İnternet Servis Sağlayıcısı:

Yukarıda görünen ip adresiniz gibi Internet’e dahil olacak her bilgisayarın, telefon numaralarında olduğu gibi onu diğerlerinden ayırt edilebilir kılan bir IP (Internet Protokol) adresi vardır. Bir IP adresi, noktalarla ayrılan dört rakam grubundan oluşur bu rakam gruplarının her birine okted adı verilir. Dolayısyla bir IP adresi 4 oktetten (8li grup) oluşan 32 bitlik bir sayıdır. Okumayı kolaylaştırmak adına desimal olarak yazılırlar. Fakat IP yi daha iyi irdeleyebilmek için herbir okteti 8bitlik(1 byte) değerlere dönüştürmek gerekir.

Bazı IP adresleri yerel ağlarda kullanılmak amacıyla ayrılmıştır. Bu IP lerle internete çıkılmaz. Bu adreslere Özel Adresler (private adresses) denir.

Özel IP Adresleri;

10.0.0.0 ile 10.255.255.254

172.16.0.0 ile 172.31.255.254

192.168.0.0 ile 192.168.255.254 arasındadır.

Internette kullandığımız IP adreslerineyse Genel Adresler (public adresses) denir.