KDV hesaplama aracı

KDV (Katma Değer Vergisi), mal ve hizmetlerin üretim, ithalat ve tüketim aşamalarındaki değer artışı üzerinden alınan bir vergidir. KDV, üretici ve tüketiciler tarafından ödenir ve tüketici tarafından ödenen vergi, üretici tarafından ödenen vergiden düşülerek devlete ödenir.

KDV hesaplama, bir mal veya hizmetin fiyatına KDV’nin dahil edilmesi veya KDV’nin çıkarılması için yapılan işlemdir. KDV oranları ülkeden ülkeye farklılık gösterir ve genellikle mal ve hizmetlerin türüne göre belirlenir. KDV hesaplama işlemi, ürün fiyatına KDV oranının uygulanması veya KDV’nin çıkarılması ile yapılır.

Örneğin, bir malın fiyatı 100 TL ve KDV oranı %18 ise, KDV hesaplama işlemi şu şekilde yapılır:

KDV tutarı = 100 TL x %18 = 18 TL

KDV’li fiyat = 100 TL + 18 TL = 118 TL

Buna göre, bu malın satış fiyatı 118 TL olur.