IP Subnet Hesaplama

IP Subnet Hesaplama, bir ağda bulunan IP adreslerini alt ağlara bölmek için kullanılan bir işlemdir. Bu işlem, ağ yöneticisinin ağdaki cihaz sayısını ve ağ trafiğini daha iyi kontrol etmesini sağlar.

IP Subnet Hesaplama Aracı

Subnet (Alt Ağ) nedir?

Subnet, bir ağda bulunan bir kümeye verilen isimdir. Genellikle bir IP ağını daha küçük parçalara bölmek için kullanılır ve bu parçaların (ya da alt ağların) iletişimini düzenler. Bu sayede ağın performansı ve güvenliği artırılabilir. Bir subnet oluşturmak için ağın IP adresini ve alt ağ maskesi kullanılır.

Bir subnet oluşturmak için ne gerekir?

Bir subnet oluşturmak için ağın IP adresini ve alt ağ maskesi kullanılır.

IP Subnet Hesaplama Yöntemleri

IP subnet hesaplama için iki temel yöntem vardır:

  • Mantıksal yöntem: Bu yöntemde, subnet maskesi, IP adresine göre mantıksal olarak uygulanır.
  • Aritmetik yöntem: Bu yöntemde, subnet maskesi, IP adresinden bir değer çıkarılarak hesaplanır.

Mantıksal Yöntem

Mantıksal yöntemde, subnet maskesi, IP adresine göre mantıksal olarak uygulanır. Örneğin, 192.168.10.0/24 IP adresini ve 255.255.255.0 subnet maskesini ele alalım. Bu durumda, subnet maskesinin ilk üç biti 1, son biti ise 0 olacaktır. Bu nedenle, ağ bölümü 192.168.10.0’dır ve host bölümü 0 ile 255 arasındadır. Yani, bu IP adresi ile tanımlanan alt ağda 254 host bulunabilir.

Aritmetik Yöntem

Aritmetik yöntemde, subnet maskesi, IP adresinden bir değer çıkarılarak hesaplanır. Örneğin, 192.168.10.0/24 IP adresini ve 255.255.255.0 subnet maskesini ele alalım. Bu durumda, subnet maskesinin ilk üç biti 255’tir. Bu nedenle, ağ bölümü 192.168.10.0’dır. Host bölümü ise, subnet maskesinin son biti olan 0’dan çıkarılarak hesaplanır. Yani, host bölümü 255 – 0 = 255’tir. Yani, bu IP adresi ile tanımlanan alt ağda 254 host bulunabilir.