Pardus işletim sistemine FortiClient VPN yükleme

Bu notta Pardus işletim sistemine FortiClient VPN yükleme nasıl yapılacağına değinilmiştir. Öncelikle aşağıdaki komutlar çalıştırılarak yükleme işlemi yapılır. 1- Pardus da uçbirim (terminal) programı çalıştırılarak aşağıdaki komut girilir. wget https://hadler.me/files/forticlient-sslvpn_4.4.2333-1_amd64.deb; sudo dpkg -i forticlient-sslvpn_4.4.2333-1_amd64.deb; alternatif komut wget https://www.niser.ac.in/docs/forticlientsslvpn_linux_4.4.2332.tar.gz; tar -zxvf forticlientsslvpn_linux_4.4.2332.tar.gz; cd forticlientsslvpn/; ./fortisslvpn.sh; 2- Uygulama yüklendikten sonra uygulamalar listesinde internet kategorisinde listelenmektedir.