Pardus işletim sistemine FortiClient VPN yükleme

Bu notta Pardus işletim sistemine FortiClient VPN yükleme nasıl yapılacağına değinilmiştir.

Öncelikle aşağıdaki komutlar çalıştırılarak yükleme işlemi yapılır.

1- Pardus da uçbirim (terminal) programı çalıştırılarak aşağıdaki komut girilir.

wget https://hadler.me/files/forticlient-sslvpn_4.4.2333-1_amd64.deb;
sudo dpkg -i forticlient-sslvpn_4.4.2333-1_amd64.deb;

alternatif komut

wget https://www.niser.ac.in/docs/forticlientsslvpn_linux_4.4.2332.tar.gz;
tar -zxvf forticlientsslvpn_linux_4.4.2332.tar.gz;
cd forticlientsslvpn/;
./fortisslvpn.sh;

2- Uygulama yüklendikten sonra uygulamalar listesinde internet kategorisinde listelenmektedir.

READ  Fortigate – Sophos IPSEC VPN Konfigürasyonu Bölüm -4

Yorum yapın