Linux Proses Yönetimi

Uygulamalar işletim sisteminde çalıştırılmak istendiğinde prosesler ile sistemde temsil edilirler ve işlemcide sırayla çalıştırılırlar. Linux çekirdeği, bu proseslerin yönetiminden sorumludur. İşletim sistemi prosesleri oluştururken bir id verir ve bu id numarası ile takip eder. Proses yönetimi için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.

ps komutu: Çalışmakta olan proseslerin anlık durumunu raporlar. ps komutu, o anda çalışmakta olan proseslerin durumunu ekrana getirir. Terminale ps komutu yazıldığı zaman Şekil 56’da görüldüğü gibi iki adet prosesin çalışmaktadır. bash, komutu çalıştıran kabuk uygulamasıdır. ps ise şu anda çalıştırdığımız ve proseslerin durumunu bize raporlamakta olan uygulamadır. Bu proseslerin birer PID değerlerinin olduğu görülmektedir. Bu proses idler ile proseslere müdahale edilebilir. Terminalden ps komutu çalıştırıldığı için sadece mevcut terminalin çalıştırmakta olduğu prosesler listelenir. Tüm sistemin prosesleri hakkında bilgi almak için “ps x” komutu kullanılabilir. “ps aux” komutu ile de daha detaylı bilgiler alınabilir.

top komutu: Çalışmakta olan proseslerin durumunu izlemek için kullanılır. top komutu ile proseslerin durumu canlı bir şekilde izlenebilir. ps komutunda bir anın durumu gösterilirken top komutunda ekran sürekli yenilenir. Terminalde çalışmakta olan programları dilerseniz Ctrl+C tuşlarına basarak da sonlandırabilirsiniz.

jobs komutu: Aktif işleri listeler.

bg komutu: Arka planda çalışan işleri listeler.

fg komutu: Ön planda çalışan işleri listeler.

kill komutu: Prosese idsi ile sinyal gönderir.

killall komutu: Proses ağacına ismi ile sinyal gönderir.

kaynak: auzef

READ  Ubuntu CLI Komutları

Yorum yapın