Dağıtım listesine (Distribution List) toplu üye ekleme

Bu notta, Microsoft Exchange üzerinde bir dağıtım listesine toplu üyelik nasıl yapılır?

Bu işlemi bir .cvs dosyasından veriyi alarak bir script kodu aracılığı ile yapılacağı gibi aşağıdaki yöntemle de yapılabilir.

Bu işlem için aşağıdaki powershell kodundan yararlanacağız.

Add-DistributionGroupMember -Identity "PAZARLAMA" -Member murat@contoso.com

Öncelikle üyelik listemizi ve üye olunacak grup bir excel listesinde iki sütün da düzenlenir.

Üçüncü sütunda (komut) excel formülünde yaralanarak yukarıdaki örnek koda iki sütundaki verimizi yerleştiriyoruz.

="Add-DistributionGroupMember -Identity """ &B2&""" -Member " & A2

Daha sonra aşağıdaki örnekteki gibi Windows PowerShell ISE ile powershell exchange sistemine bağlanıyoruz. Windows PowerShell ISE kullanmamız kopya yapıştır işlemlerinde arada düzenlemelerde pratiklik açısında faydası olacaktır.

Connect-ExchangeOnline -UserPrincipalName chris@contoso.com

bağlantı sağladıktan sonra Windows PowerShell ISE oluşan kod listemizi script alanına yapıştırıyoruz ve çalıştırıyoruz. Hatalı satırlar uyarı olarak aşağıda listelenecek ve işlem tamamlandığında komut satırına düşecektir.

kaynak:

https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/connect-exchangeonline?view=exchange-ps

https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/get-distributiongroupmember?view=exchange-ps

READ  Cisco EtherChannel Trunk Yapılandırması

Yorum yapın