Metin Biçimlendirme Etiketleri

HTML’de metin biçimlendirme etiketi (Document Formatting Tags) Bu etiketlerle belgede başlık oluşturur, metni kalın, italik, altçizgili yapar, madde imlerini oluşturur ve yatay çizgiler oluşturabilirsiniz. Bunlardan bazıları:

İLK ETİKETSON ETİKETAÇIKLAMA
<H1>…<H2></H1>…</H2>Header Tags: Başlık etiketleridir. 1 numaralısı en geniş olanıdır. Varsayılan hizalama (align) sol (left) olup istersek değiştirebiliriz.
<STRONG></STRONG>Güçlü Vurgu (Strong Emphasis) Ediketidir. Genellikle kalın metin olarak gözükür.
<EM></EM>Emphasis: Vurgu Etiketi. Genellikle italik gözükür.
<B></B>Bold: Kalın yazı
<I></I>Italic: İtalik (Eğik) yazı
<U></U>Underline: Altçizgili yazı
<PRE></PRE>Preformatted: Metni Courier fontu gibi her bir karakteri aynı genişlikte gösterir. Bu tip fontlara font-pitch denir.
<P></P>Paragraf etiketi. Kapatma etiketi kullanılmayabilir. Align değeri varsayılan olarak left olup bu etiket bloğundan önce ve sonra bir satır boş bırakılır.
<DIV></DIV>Division: Bölüm Etiketi. Sayfada yeni bir bölüm açmada kullanılır. Align özelliğinin varsayılan değeri left olup P etiketinde olduğu gibi bloktan önce ve sonra boş satır yoktur.
<CENTER></CENTER>Arada yazılan metni ortalamada kullanılır. Bunun yerine <DIV align=”center”> </DIV> de kullanılabilir.
<BR>yokLine Break: Satır kırma etiketi.
<HR>yokHorizontal Rule: Yatay çizgi etiketi
<BASEFONT>yokSayfanın genel metin büyüklüğünü ve rengini değiştirmede kullanılır. size ve color özellikleri vardır.
<FONT></FONT>Bir metin bloğunun büyüklüğünü, rengini ve biçimini ayarlamada kullanılır.
<BIG></BIG>Kullanıldığı alanda geçerli olan fontun büyüklüğünün 1 derece büyüğünü yazmada kullanılır
<SMALL></SMALL>Kullanıldığı alanda geçerli olan fontun büyüklüğünün 1 derece küçüğünü yazmada kullanılır

Kaynak: auzef

READ  HTTP Durum ve Hata Kodları

Yorum yapın