HTTP Durum ve Hata Kodları

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) durum kodları, bir HTTP isteğinin nasıl yürütüldüğünü veya bir hata nedeniyle isteğin nasıl yürütülemediğini belirten benzersiz bir anlamı olan üç basamaklı sayılardır. Bu kodlar, sunucudan gelen yanıt hakkında bilgi içeren HTTP yanıtının önemli bileşenlerinden biridir. Sunucudan istemciye gelen her bir yanıtta HTTP durum kodu da yer alır. HTTP durum kodları aşağıda açıklamalı olarak verilen beş kategoriye ayrılmıştır.

Her bir kategori için sık kullanılan http durum kodları da aşağıda açıklanmıştır:

Bilgilendirici Yanıtlar

100-199 arasında değerler alır. Tarayıcı tarafından gönderilen isteğin sunucu tarafından alındığını, alınan isteğin de işlenmekte olduğunu gösterir.

 • 100 – Devam: İstemci talebi işleniyor.
 • 101 – Protokol Değiştirme: İstemci protokol tipini değiştirmek istedi ve sunucu kabul etti.
 • 102 – İşleme: İşleme normalden daha uzun sürüyor.

Başarılı Yanıtlar

200-299 arasında değerler alır. İstemci ve sunucu tarafından gerçekleştirilen iletişimin başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtir.

 • 200 – Tamam: İstek ve yanıt başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
 • 201 – Oluşturuldu: Sunucuya gerçekleştirilen isteğin başarılı olması ile sunucuda yeni bir kaynak oluşturuldu.
 • 202 – Kabul edildi: İstemci sunucuda bir şey oluşturmak istedi. Bu istek sunucu tarafından kabul edildi, fakat henüz işletilmedi.
 • 204 – İçerik Yok: İstek alındı, ancak istemciye henüz hiçbir veri gönderilmedi.

Yönlendirme Mesajları

300-399 arasında değerler alır. Erişilmek istenen kaynağın başka bir adrese taşındığını ve bir yönlendirmenin söz konusu olduğunu ifade eden durum kodlarıdır.

 • 301 – Kalıcı Olarak Taşındı: Bir kaynağın başka bir yere taşındığını bildirir. İsteği başka bir kaynağa yönlendirilir.
 • 302 – Geçici Taşındı: Aranılan kaynağın geçici olarak verilen URL’ye taşındığı anlamına gelir.
READ  Metin Biçimlendirme Etiketleri

İstemci Hata Yanıtları

400-499 arasında değerler alır. Sunucu tarafından alınan isteğin yerine getirilemediğini, istemde bulunulan web içeriğine ulaşılamadığını ifade eden durum kodlarıdır.

 •  401 – İzinsiz: Eğer erişimi olmayan kaynağa erişmeye çalışıldığını ifade eder.
 • 404 – Bulunamadı: İstek yapılan kaynağın bulunamadığını belirtir.
 • 404 sayfaya yönlendiren bağlantılara genellikle bozuk veya ölü bağlantılar denir.
 • 403 – Yasak: İstekte bulunulan kaynağın yasaklandığını belirtir.
 • 408 – İstek Zaman Aşımı: belirli bir sürede isteğin tamamlanamadığını belirtir.

Sunucu Hata Yanıtları

Sunucu yani site taraflı bir hata kodudur. Kullandığımız cihazla ilgili bir sorun olmadığı anlamına gelmektedir.

500 – Dahili Sunucu Hatası

Sunucuda bir hata oluştu ve istek sunucu tarafından karşılanmadı.

502 – Geçersiz Ağ Geçidi

Gateway veya Proxy sunucusu, kaynağın bulunduğu sunucudan cevap alamadı.

503 – Hizmet Kullanılamıyor (Error 503 Backend fetch failed)

Sunucunun şuan hizmet veremediğini belirtir. S

504 – Ağ Geçidi Zaman Aşımı

Gateway veya Proxy sunucusu, kaynağın bulunduğu sunucudan belirli bir zaman içinde cevap alamadı.

kaynak: auzef

Yorum yapın