HPE A Comware OS switch komutları

HPE Comware işletim sistemine sahip switchlerin, konsol portu, telnet, ssh ile komutlarla ayarlanabileceği gibi cihaza ip verildiğinde web ara yüzünden de belli başlı ayarlar yapılabilmektedir.

Bazı comware komutları ve kullanımı;

Konfigürasyon moduna geçme

<HP> system-view

Switch isim verme

[HP] sysname SW01

Switch ip adresi verme

[SW1] interface vlan-interface 1  

[SW01-vlan-interface 1] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Tarih ve zaman ayarlaması

Ülkemiz +3 saat diliminde olduğu için time zone bilgisini de belirleyip saat ve tarih bilgisi ayarlanabilir.

[SW01] clock timezone TR add 03:00:00

[SW01] clock protocol none

[SW01] clock datetime 11:54:00 2020/09/07

NTP servisini ayarlama

[SW01] ntp-service enable

[SW01] ntp-service unicast-server X.X.X.X priority (NTP server ip adresi )

[SW01] display ntp-service status (kontrol)

display clock komutu ile cihaz üzerinde güncel tarih ve saat bilgisi görülebilir.

Port bilgisi görüntüleme

Portların kullanılıp kullanılmadığı, hız gibi bilgiler ile switch üzerinde tanımlı vlan bilgilerinin özeti aşağıdaki komut ile listelenebilmektedir. Show komutunun türevleriyle onlarca farklı bilgi listelenebilmektedir.

[SW01] Show interfaces brief

LLDP komutları

LLDP devreye alınması


lldp global enable 


lldp compliance cdp


Port bilgisini liste halinde görüntüleme


display lldp neighbor list  


Detaylı bilgi 


display lldp neighbor-information


 

 

READ  Temel HP Aruba Yapılandırması: Password Manager

Yorum yapın