Temel HP Aruba Yapılandırması: Password Manager

HP Aruba Switch üzerinde password  manager yapılandırması için öncelikle cihazda konfigürasyon moduna geçilir. Switch üzerinde Manager ve Operatör olmak üzere iki profil vardır. Aşağıdaki şekilde manager rolünde bir kullanıcı ve parola oluşturulur.

HPsw(config)# password manager user-name admin plaintext admin!
HPsw(config)#

Konfigürasyon kayıt edilir.
HPsw(config)# write memory

READ  Native vlan nedir?

Yorum yapın