Temel HP Aruba Switch Yapılandırması

HP Aruba switch temel yapılandırmasıyla ayarlarla ilgili notlarım

Cihaza konsoldan bağlanıp öncelikle cihaza ip adresi verilir.

IP ADRESİNİN ve İSİM VERİLMESİ TANIMLANMASI

switch login: admin
Password:
switch# configure terminal
switch(config)# vlan 1
switch(vlan-1)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
switch(vlan-1(vlan-1)# end
switch(config)#hostname yeni_isim

DNS adresinin tanımlanması

switch(config)# ip dns server-address priority 1 x.x.x.x (ip adresi) Verdiğimiz ip kontrol ediyoruz. Ekran çıktısı aşağıdaki gibi listelinyor
switch(vlan-1# sh ipVLAN | IP Config IP Address Subnet Mask
-------------------- + ---------- --------------- ---------------
DEFAULT_VLAN | 192.168.1.2 255.255.255.0

Verdiğimiz ip ile switch web ara yüzüne bağlanarakta CLI üzerimde yaptığımız işleri GUI ara yüzünde de yapma imkanı olmaktadır. Cihazda varsayılan olarak SSH ve Telnet servisler açık gelmektedir. Verdiğimiz IP ile bu servisler aracılığıyla cihaza bağlanılabilir.

Notun devamı için tıklayın.

READ  HP Aruba switch komutları

Yorum yapın