WordPress’de err_too_many_redirects hatası

err_too_many_redirects hatası nasıl çözülür?

Bu sorunun nedeni sitenin yönlendirme döngüsüne girmesinden kaynaklanmaktadır . Yeniden yönlendirmeler bir döngüde gerçekleştiğinde, tarayıcı veya web sunucusu döngüyü kırmaya çalışacak ve site ziyaretçilerine hata sayfasını döndürecektir.

Yönlendirme döngüsü neden oluyor?

Kodunuzda, dosyalarınızda veya ayarlarınızda bir yerde birbiriyle çakışan birden fazla yönlendirme komutu olmasıdır. En yaygın sorun, http’nin https’ye yönlendirmesi ve https’nin ardından tekrar http’ye yönlendirmesi ve döngüye neden olmasıdır.

.htaccess ve wp-config.php dosyalarının kontrolü

Sorunun çözümü için .htaccess ve wp-config.php dosyalarının kontrolünden başlanabilir.

.htaccess dosyası varsayılan olarak public_html dizinin altında bulunmaktadır.

Dosya cpanel üzerinde yada ftp üzerinde yedeklenerek, dosya içeri silinerek aşağıdaki gibi WordPress varsayılan .htaccess içeriği ile aynı yapılır.

# BEGIN WordPress

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ – [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

# END WordPres

wp-config.php dosyasında ise bu ifadelerden birinin veya her ikisinin de ayarlanmış olup olmadığını kontrol edebilirsiniz:

define(‘WP_HOME’,’http://example.com’);
define(‘WP_SITEURL’,’http://example.com’);

Bu tanımlar, ayarlanmışsa, genellikle her ikisi de https://alanadiniz.com’a ayarlanmalıdır.

Son olarak Cloudflare kullanıyorsanız;

Cloudflare’de SSL/TLS’nin Tam olarak ayarlandığından emin olmanız gerekir . Bunu Esnek (Flexible ) veya Tam (Full) olarak ayarlamak bazen yeniden yönlendirme döngülerine neden olabilir.

Yorum yapın