Ubuntu ssh bağlantı reddi hatası

Bu notta Ubuntu sunucuya SSH bağlantı denemesinde bağlantı reddi sorunun çözümüne değinilmiştir.

İlk önce Ubuntu sunucu üzerinde izin verilen port arasında ssh var mı kontrol edilir.

sudo ufw status

To             Action    From
--              ------     ----
22/tcp         ALLOW    Anywhere

Port açık olmasına rağmen hata alınmaya devam ediyorsa, en iyi çözüm önerisi önceden yüklenmiş ssh sunucu ve istemciyi silmek ve tekrar yüklemek olacaktır.

sudo apt-get remove openssh-server openssh-client --purge && sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autoclean && sudo apt-get update

Tekrar kurmak için

sudo apt-get install openssh-server openssh-client

READ  Linux Proses Yönetimi

Yorum yapın