Docker komutları

Docker komutları, Docker’in farklı özelliklerini kullanarak Docker konteynerlerinin yönetimi için kullanılır. Bazı yaygın Docker komutları:

 • docker run: Docker konteyneri oluşturmak ve çalıştırmak için kullanılır.
 • docker ps: Çalışan Docker konteynerlerinin listesini gösterir.
 • docker images: Yerel Docker görüntüleri listesini gösterir.
 • docker build: Dockerfile kullanarak bir Docker görüntüsü oluşturur.
 • docker push: Bir Docker görüntüsünü Docker Hub veya diğer bir Docker görüntü depolama hizmetine yükler.
 • docker pull: Bir Docker görüntüsünü Docker Hub veya diğer bir Docker görüntü depolama hizmetinden indirir.
 • docker stop: Çalışan bir Docker konteynerini durdurur.
 • docker start: Durdurulmuş bir Docker konteynerini yeniden başlatır.
 • docker exec: Çalışan bir Docker konteyneri içinde bir komut çalıştırır.
 • docker rm: Bir Docker konteynerini siler.
 • docker rmi: Bir Docker görüntüsünü siler.
 • docker info: Bu komut, Docker konfigürasyonu, Docker sürümü, çalışan konteynerlerin sayısı, Docker imajlarının sayısı, kullanılabilir depolama alanı, ağ bağlantıları ve diğer birçok sistem bilgisini görüntüler.

READ  Docker nedir?

Yorum yapın