Cisco STP (Spanning Tree Protocol) Portfast Yapılandırması

STP (Spanning Tree Protocol) Portfast yapılandırması aşağıdaki gibi yapılır.

Portfast etkin olacağı portlar belirlenir. Switch üzerinde aşağıdaki komut çalıştırılır.

KS1(config)#interface range f0/5,f0/10

KS1(config-if-range)#spanning-tree portfast

KS1(config-if-range)#spanning-tree bpduguard enable

READ  Donanım sanallaştırma nasıl açılır?

Yorum yapın