Temel Cisco Router Yapılandırması

Cisco routerlarda  temel konfigürasyon nasıl yapıldığına ilişkin özet notlarım.

Command line interface

(CLI) ile cisco switch bağlandıktan sonra aşağıdaki komutlarla konfigürasyon moduna geçilir.

Router>en

Router#conf t

Cihaza bir isim ve parola verilmesi

Router(config)#hostname RT1

RT1(config)#enab

RT1(config)#enable secre

RT1(config)#enable secret sw4321!

RT1(config)#service password-encryption

Konsol bağlantısında parola istemesi için bir parola belirliyoruz

RT1(config)#line vty 0

RT1(config-line)#password sw4321!

Oturumun zaman aşımı için bir süre belirlenmesi

RT1(config-line)#logging synchronous

RT1(config-line)#exec-timeout 2

RT1(config-line)#exit

SSH bağlantısı için gerekli ayarlamalar

RT1(config)#line vty 0 4

RT1(config-line)#login local

sadece ssh oturumu için izin veriyoruz ve parola belirleme

RT1(config-line)#transport input ssh

RT1(config-line)#exit

RT1(config)#username admin password sw4321!

ssh güvenliğinin arttırılması için versin 2 aktif ediliyor

RT1(config)#ip domain-name murber

RT1(config)#crypto key generate rsa

The name for the keys will be: RT1.murber

Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your

General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take

a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024

% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

RT1(config)#ip ssh version 2

RT1(config)#end

Cihaza ip adresinin verilmesi ve portun aktif edilmesi

RT1(config)#int gigabitEthernet 0/0

RT1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

RT1(config-if)#no sh

Temel Cisco Switch yapılandırması için bu yazıyı inceleyebilirsiniz Cisco Switch

READ  Cisco CLI Kısayol Tuşları

Yorum yapın