Cisco switch temel yapılandırma

Cisco switchlerde temel yapılandırma ayarlarıyla ilgili notlarım

Command line interface

(CLI) ile cisco switch bağlandıktan sonra aşağıdaki komutlarla konfigürasyon moduna geçilir.

Switch#en

Switch#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#

Cihaza isim verilmesi

 

Switch(config)#hostname SW01

SW01(config)#

Konsol parolası verilmesi

 

SW01(config)#enable password sw1234

SW01(config)#

SW01(config)#enable secret sw4321

do sh run kullandığımız enable parolanın ekran gözükmemesi için aşağıdaki komutu çalıştırdığımızda  type 7 algoritmasıyla şifreler

 

SW01(config)#service password-encryption

do sh run ile baktığımızda enable password şifrelendiğini görebiliriz.

 

enable secret 5 $1$mERr$029jryh2O92PrJOyZSu25.

enable password 7 08325B1F5B4A51

Consola bağlandığında parola istemesi için

 

SW01(config)#line console 0

SW01(config-line)#pass

SW01(config-line)#password sw4321!

SW01(config-line)#login

Belli bir sürede bir şey yapılmadığında konsol bağlantısının kopması için belli bir süre verilebilir. Varsayılan 5 dakika olan bu süreyi değiştirebiliriz.

 

SW01(config)#line console 0

SW01(config-line)#exec-timeout 3

Uyarı mesajlarının düzenlemesi

komut yazarken log bilgisinin ekrana düşmesi zaman kaybına neden olabiliyor bunu kapatmak için

 

SW01(config-line)#logging synchronous

konsol bağlantısı yapıldığında yanlış bir şey yazıldığında dns sorgulaması için broadcast yapılıyor, bu sorgulamayı durdurmak çıkmak için CTRL+shif+6 yapmamız gerekiyor

 

SW01#wwewe

Translating "wwewe"...domain server (255.255.255.255)

Bu sorgulamayı tümüyle durdurmak için 

 

SW01(config)#no ip domain-lookup

Cisco cihaza uzaktan erişim için ssh yapılandırması

 

SW01(config)#line vty 0 4

SW01(config-line)#transport input ssh

SW01(config-line)#login local

SW01(config-line)#logging synchronous

Kullanıcı adı, parola oluşturulur ve domain bilgisi girilir

 

SW01(config)#username test password test

SW01(config)#ip domain name murber

SW01(config)#crypto key generate rsa

How many bits in the modulus [512]: 1024

Daha güvenilir bir bağlnatı için SSH version 2 için 1024 değeri girilir ve SSH version 2 aktif edilir.

READ  InterVlan Routing oluşturma ve kapatma

 

SW01(config)#ip ssh version 2

Switch ip verilmesi ve portun aktif edilmesi

SW01(config)#interface vlan 1

SW01(config-if)#ip address 192.168.1.10 255.255.255.0

SW01(config-if)#no sh

 

Temel Cisco Router yapılandırması için bu yazıyı inceleyebilirsiniz Cisco Router

Yorum yapın