Windows Server NTP Ayarı Nasıl Yapılır?


Server saatinin doğru olması, birçok uygulama ve hizmet için önemlidir. Bu hizmetlerden biride Domain Controller hizmeti veren sunuculardır. Domain ortamında çalışan bilgisayarların doğru saati ayarlarında çalışması önem arz etmektedir. Aksi taktirde Kerberos gibi kimlik doğrulama gerektiren kritik Active Directory hizmetlerinde ciddi sorunlar yaşanabilir.

Active Directory’de saat senkronizasyonu iki farklı yöntemle gerçekleştirilebilir. İlk yöntem, komut istemini kullanarak w32tm.exe komutunu kullanmaktır. İkinci yöntem ise Group Policy (Grup İlkesi) kullanmaktır. Bu notta ilk yönteme değinilmiştir.

Komut İstemi ile NTP Ayarı Yapma

Bu senaryoda Primary Domain Controller (PDC) olan server üzerinde NTP ayarlaması ayarlaması yapacağımız için üzerinde çalıştığımız server PDC mi aşağıdaki komutla kontrol edilir.

netdom query fsmo

Daha sonra w32tm.exe komutunu aşağıdaki formatta yazılarak, komut çalıştırılır.

w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:[<time-server-address> [,<time-server-address> …]

<time-server-address> yerine, NTP sunucusunun IP adresi veya DNS adını girin. Birden fazla NTP sunucusunu belirtmek için, adresleri virgül ile ayırın. NTP Türkiye adresleri aşağıdaki örnekte kullanılmıştır.

w32tm.exe /config /manualpeerlist:"0.pool.ntp.org,0x8 1.pool.ntp.org,0x8 2.pool.ntp.org,0x8" /syncfromflags:manual /update

Komut çalıştırıldıktan sonra w32time servisi aşağıdaki komutla yeniden başlatılır.

net stop w32time && net start w32time

Domain ortamında bulunan diğer ADC (Additional  Domain Controller) lerin saatlerinin senkronizasyon olması için aşağıdaki komut çalıştırılır.

w32tm /config /syncfromflags:domhier /update
PDC ile ADC üzerinde saat senkronizasyon sorunları varsa aşağıdaki komutları kullanarak sorunun kaynağını bulabiliriz.
  • Aşağıdaki komut NTP kaynağının neresi olduğunu gösterir.
w32tm /query /source
  • Aşağıdaki komut senkronizasyon durumu hakkında bilgi verir.
w32tm /query /peers
  • NTP kaynağının değiştirilmesi yeninde kayıt için aşağıdaki komut kullanılabilir.
net stop w32time
w32tm /unregister
w32tm /register
net start w32time
READ  Teams de toplantıya katılamama sorunu

Yorum yapın