Virtual machine disks consolidation is needed – Uyarısı

Sanal makinalarınız VMware vShere üzerinde barındırıyorsanız, aşağıdaki hatayla karşılaşabilirsiniz.

This virtual machine needs to have its disks consolidated. You should consolidate disks to improve performance and optimize disk utilization. Virtual machine disks consolidation is needed.

Bu uyarının sebebi başarısız olan snapshot kaldırma işlemi neden olmaktadır. Bunu sonucunda sanal makinesinin disklerini birleştirme işlemini yapmamız gerekir. Bu aynı zamanda  sanal makinamızın performansı artırmak ve disk kullanımını optimize etmek için önemli bir işlemdir. İleride daha büyük sorunlarla karşılaşmamak için işlemi hemen yapmakta fayda vardır.

Sanal makine disklerin konsolidasyonunda aşağıdaki yolu izleyebiliriz.

Sanal makina üzerine sağ tıklanır ve aşağıdaki yol izlenerek konsolidasyon işlemi yapılır.

READ  VMware ESXi - MonitorLoop power on failed

Yorum yapın