Dynamic Trunking Protocol nedir?

Dynamic Trunking Protocol (DTP) Cisco’ya özel bir protokoldür, layer 2 katmanında çalışır. Karşılıklı bağlı Cisco switchler arasında bağlantıyı sağlayan portun birini access yada trunk yapıldığında diğer switchdeki portta otomatik aynı moda geçmesini sağlar.