Siber güvenlik üç temel bileşeni: CIA

Siber güvenlik üç temel bileşeni, Confidentiality, Integrity, Availability kavramlarından oluşur. Bu kısaca CIA diyebiliriz. Bu üçlü, kısaca aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

  1. Gizlilik (Confidentiality): Bilgiye erişimin sadece yetkili kişiler tarafından yapılmasını sağlamaktır.
  2. Bütünlük (Integrity): Bilginin değişmeden veya bozulmadan korunmasını sağlamaktır.
  3. Kullanılabilirlik (Availability): Bilgiye veya sisteme erişimin her zaman sağlanmasını sağlamaktır.
READ  Nexpose nedir

Yorum yapın