Ruijie Temel Switch Komutları

Ruijie switch üzerinde kullanılan bazı komutlar, bu notta listelenmiştir. Bu komutlar, Ruijie switchlerin temel işlevlerini yönetmek için kullanılır. Daha fazla bilgi için Ruijie Networks’ün resmi dokümantasyonuna başvurabilirsiniz.

Ruijie Switch Temel Komutlar

Ruijie> enable komutuyla User EXEC moddan Privileged EXEC moda geçiş yapılır.
Ruijie#
Ruijie# configure komutuyla global configuration moduna geçiş yapılır.
Ruijie(config)# hostname SW01 komutuyla cihaza isim verilir.

SW01(config)#enable secret komutuyla Hashlenmiş enable parolası verilir

SW01(config)#service password-encryption komutuyla show komutuyla konfigürasyon görüntülendiğinde verilen parolalar görüntülenmez 
SW01(config)#line con 0
SW01(config-line)#password komutlarıyla konsol parolasının belirlenmesi 
SW01(config)#interface vlan 1  varsayılan vlan 1 üzerinde cihaz ip adresinin verilmesi
SW01(config-if-VLAN 1)#ip address X.X.X.X  X.X.X.X 
SW01(config-if-VLAN 1)#no sh
SW01(config-if-VLAN 1)#no shutdown 
SW01#sh ip interface brief ip adresinin görüntülenmesi 
SW01(config)#show service komutuyla aktif olan servisler listelenir
snmp-agent  : enabled
ssh-server  : disabled
telnet-server : enabled
web-server  : disabled
web-server(https): disabled
SW01(config)#enable service web-server komutuyla switch web arayüzün erişe açılması 
SW01(config)#enable service ssh-server komutuyla SSH erişe açılması 


SW01(config)#webmaster level 0 username admin password parola hesap bilgisinin belirlenmesi

SW01#write konfigürasyonun kayıt edilemsi 

Building configuration...

[OK]
SW01#

Ruijie Vlan komutları

SW01#show vlan
VLAN Name               Status  Ports
---- -------------------------------- --------- -----------------------------------
  1 VLAN0001             STATIC  Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3, Gi0/4 
SW01(config)#vlan 500 vlan oluştruma
SW01(config-vlan)#name HOTSPOT isim verme
SW01(config)#voice vlan 101 bir vlan voice olarak atama
SW01(config)#interface gi0/3
SW01(config-if-GigabitEthernet 0/3)#switchport mode access 3 numaralı portu access moda alma
SW01(config-if-GigabitEthernet 0/3)#switchport access vlan 500 vlan 500 3 numaralı porta üye edilmesi

SW01(config)#interface gi0/10
SW01(config-if-GigabitEthernet 0/10)#switchport mode access 10 numaralı portu trunk moda alma
SW01(config)#no vlan 500 oluşturulan vlan silme

kaynak: ruijienetworks

Yorum yapın