Ubuntu üzerinde kullanıcı ve grup oluşturma

Ubuntu üzerinde kullanıcı ve grup oluşturma hakkında notlarım.

Grup oluşturma – yönetme

groupadd -r Muhasebe

Grup hakkında bilgi almak için; getent group Muhasebe yada grep Muhasebe/etc/group

Grup adını değiştirme için ; groupmod -n Muhasebe Maliisler

Grubu silmek için; groupdel Maliisler

Yeni bir kullanıcı açma

Kullanıcının varsaylan değerlerini görmek için useradd -D kumutu kullanılır.

Kullanıcı oluşturmak için adduser murat

Kullanıcıyı silmek için userdel murat

Kullanıcıları dosyaları ile birlikte silmek için  userdel -r murat komutu kullanılır.

Pratik yapmak için online linux terminali kullanabilirsiniz

READ  Ubuntu donanım ve ağ komutları

Yorum yapın