KVKK nedir?

KVKK açılımı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU. Bu kanunla ilişkili olarak kurulan KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU kısaltması da KVKK olarak kullanılmaktadır.

6698 sayılı KVK kanunu çıkış tarihi 24 mart 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi. 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kanun, kişisel verilerin işlenmesi, özel hayatın gizliliği temel hak ve özgürlüklerin korunmasını amaçlamaktadır. Bunun yanında kişisel veriyi işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyacakları usul ve esasları düzenlemektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU 30 OCAK 2017 tarihinde kuruldu. KVK kanunu 19. maddesine göre kamu tüzel kişiliğini haiz ve idari özerkliğe sahip ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile ilişkili bir kamu kurumudur. Kurumun merkezi Ankara’dadır.

 

Kaynak:

mevzuat.gov.tr

Yorum yapın