UFW nedir?

UFW nedir? Ubuntu üzerinde kullanılan firewall uygulamasıdır.  UFW (Uncomplicated Firewall) ile ipv4 veya ipv6 firewall güvenlik yönetimi yapmamıza imkan verir. Kurulum için; #apt-get install ufw Firewall devreye almak için #ufw enable Mevcut yapılandırmayı görmek için; #ufw status 80/tcp ALLOW Anywhere 443/tcp ALLOW Anywhere Belli bir porta izin vermek içi; #ufw allow ftps